Phần mềm tiện ích

Tổng hợp phần mềm tiện ích miễn phí hữu ích...

Cách chuyển Wi-Fi thành mã QR, kết nối không cần nhập mật khẩu

Cách chuyển Wi-Fi thành mã QR, kết nối không cần nhập mật khẩu

Đã quá xưa rồi cái cảnh mà bạn phải đọc mật khẩu Wi-Fi nhà bạn cho từng người đến hỏi pass. Hãy dùng cách kết nối Wi-Fi bằng mã QR-Code này trên điện thoại hay máy tính, việc vào Wi-Fi sẽ rất nhanh và tiện lợi mà không cần phải đăng nhập bằng mật khẩu truyền thống. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người chuyển pass Wi-Fi nhà mình thành mã QR nhé.