Danh sách 150 trang web để đăng bài Guest Blog và nhận backlink

Đăng bài Guest Post / Viết Guest blog không chỉ là để nhận được các backlink. Đây là cơ hội để nhắm mục tiêu đến khán giả mới, tăng người đăng ký, phát triển khán giả trực tuyến của bạn và xây dựng mối quan hệ với những người có ảnh hưởng thích hợp khác.

Để giúp bạn thoát khỏi quá trình nghiên cứu, tôi đã liệt kê bên dưới một danh sách lớn các trang chấp nhận bài đăng của khách. Trước khi liên hệ với khách đăng bài, hãy đảm bảo rằng trang web của bạn có nội dung chất lượng, nếu không bạn sẽ tìm cách giảm tỷ lệ thoát.

Blogs về Digital Marketing 

 1. Mashable| DA 92 | Topics: Social media, technology, business, entertainment
 2. Hubspot| DA 91 | Topics: Marketing
 3. GetResponse| DA 81 | Topics: Marketing, productivity, platform, automation
 4. Social Media Examiner| DA 80 | Topics: Social media
 5. Content Marketing Institute| DA 76 | Topics: Content marketing
 6. Creative Bloq| DA 74 | Topics: Blogging, web design
 7. MarketingProfs| DA 74 | Topics: Marketing
 8. Benchmark| DA 72 | Topics: Marketing, social media, SEO
 9. OutBrain| DA 71 | Topics: Blogging, marketing
 10. B2Bmarketing| DA 70 | Topics: Blogging, marketing
 11. Thesitegirls| DA 69 |Topics: Blogging, social media
 12. CoSchedule| DA 69 | Topics: Content marketing, blogging, social media
 13. Shout Me Loud| DA 68 | Topics: SEO, marketing
 14. Pole Position Marketing| DA 66 | Topics: Digital marketing, marketing, analytics, SEO, social media, web design
 15. Inc 42| DA 63 | Topics: Blogging, marketing
 16. Mailjet| DA 63 | Topics: Email marketing
 17. The Blog Herald| DA 62 | Topics: Marketing, blogging
 18. Search Engine People| DA 61 | Topics: SEO, social media
 19. Making Different| DA 60 | Topics: Blogging, technology
 20. SEO Hacker| DA 57 | Topics: Marketing, SEO
 21. The Work at Home Woman| DA 55 | Topics: Social media, blogging, business
 22. Blog Engage| DA 54 | Topics: Blogging
 23. Viral Blog| DA 54 | Topics: Social media, technology
 24. Sociable Blog| DA 53 | Topics: Social media, marketing, growth hacking
 25. Blog Planet| DA 53 | Topics: Business, technology, digital marketing
 26. Growmap| DA 51 | Topics: Marketing, SEO
 27. Famous Bloggers| DA 50 | Topics: Blogging, social media, SEO
 28. Hellbound Bloggers| DA 50 | Topics: Blogging, social media, technology
 29. iBlogzone| DA 50 | Topics: SEO, marketing, blogging
 30. Basic Blog Tips| DA 49 | Topics: Blogging
 31. Hinge Marketing| DA 49 | Topics: Marketing
 32. Taglia Blog| DA 49 | Topics: Marketing, SEO
 33. Tech Patio| DA 47 | Topics: Marketing, SEO, technology
 34. iTech Code| DA 46 | Topics: Blogging, SEO, social media
 35. Dealer Marketing| DA 46 | Topics: Marketing
 36. Purely Themes| DA 46 | Topics: SEO, marketing, hosting
 37. Birds on the Blog| DA 45 | Topics: Blogging
 38. Northcutt| DA 42 | Topics: Marketing, SEO, social media, email
 39. Spyder Outletinc| DA 40 | Topics: Business, technology, SEO
 40. Opportunities Planet| DA 40 | Topics: SEO, social media, blogging
 41. Brand Driven Digital| DA 40 | Topics: Social media, marketing
 42. Be a Better Blogger| DA 32 | Topics: Blogging
 43. Tech Post| DA 29 | Topics: Social Media, SEO, digital marketing
 44. Blog Notes| DA 25 | Topics: Digital Marketing, technology
 45. George Papatheodorou Blog| DA 20 | Topics: Marketing, SEO, tools
 46. The Newsify| DA 19 | Topics: Technology, Business, Digital Marketing
 47. SEMupdates| DA 19 | Topics: SEO, social media, content marketing
 48. SEO Tools Station| DA 18 | Topics: Website Traffic, freelancing
 49. Bakwas Marketing| DA 17 | Topics: Email marketing, digital marketing, SEO
 50. iPackDesign| DA 16 | Topics: Marketing, branding
 51. My Tech Talky| DA 14 | Topics: Blogging, SEO, wordpress
 52. Online Marketing Cloud| DA 4 | Topics: SEO. marketing, PPC, social media

Blogs về Du lịch

 1. Hostel Bookers| DA 69 | Topics: Travel
 2. Go Abroad| DA 65 | Topics: Travel
 3. TheplanetD| DA 63 | Topics: Travel
 4. eDreams| DA 58 | Topics: Travel
 5. Global Grasshopper| DA 52 | Topics: Travel
 6. In The Know| DA 44 | Topics: Travel
 7. TravelVisaBookings| DA 40 | Topics: Travel
 8. Teno Blog| DA 39 | Topics: Travel
 9. Algarve| DA 34 | Topics: Travel
 10. Asmzine| DA 34 | Topics: Entertainment, travel
 11. Brit on the Move| DA 23 | Topics: Travel
 12. Keira’s Life| DA 14 | Topics: Travel, Fashion, Home & Garden, Food
 13. Turtle Verse| DA 12 | Topics: Travel, entertainment
 14. pro| DA 11 | Topics: Travel, tech, business, finance

Blogs về Tài chính

 1. Inc Magazine| DA 91 | Topics: Finance
 2. Bigger Pockets| DA 78 | Topics: Finance
 3. Oil Price| DA 74 | Topics: Finance
 4. Money Crashers| DA 73 | Topics: Finance
 5. Money Saving Mom| DA 73 | Topics: Finance
 6. Incomediary| DA 60 | Topics: Make money online
 7. Modest Money| DA 54 | Topics: Finance
 8. The Finance Wand| DA 44 | Topics: Finance
 9. Money Mini Blog| DA 38 | Topics: Finance
 10. Fahim Ahmadi| DA 11 | Topics: Make money online

Blogs về Thể thao

 1. Health Line| DA 91 | Topics: Fitness, health
 2. Sports Then & Now| DA 55 | Topics: Sports
 3. Hupots| DA 54 | Topics: Sports
 4. Off the Post| DA 50 | Topics: Sports
 5. Sports Networker| DA 44 | Topics: Sports
 6. Teno Blog| DA 39 | Topics: Health, travel, business
 7. Life Cares| DA 21 | Topics: Health
 8. Ayurveda Master| DA 14 | Topics: Meditation, yoga
 9. Ehtix | DA 11 | Topics: Fitness
 10. The Fit Fair| DA 10 | Topics: Diet, health, fitness

Blogs về Sức khỏe

 1. Psychology Today| DA 92 | Topics: Psychology, self improvement
 2. Life Hack| DA 88 | Topics: Self improvement
 3. One Green Planet| DA 73 | Topics: Environment, Health, Food
 4. Pick The Brain| DA 64 | Topics: Self improvement
 5. Well-BeingSecrets| DA 56 | Topics: Well-being
 6. Webnshare | DA 10 | Topics: Health and fitness
 7. Healthhiid | DA 13 | Topics: Fitness, nutrition
 8. Qualia Hub| DA 4 | Topics: Personal development

Blogs về Nhà và Vườn

 1. Residence Style| DA 65 | Topics: Home design
 2. Mookychick| DA 56 | Topics: Home
 3. Thealmostdone | DA 40 | Topics: Gardening, home and family
 4. Maramani| DA 22 | Topics: Home improvement, home design
 5. Keira’s Life| DA 14 | Topics: Travel, Fashion, Home & Garden, Food

Blogs về Gia đình và Cộng đồng

 1. Cafe Mom| DA 82 | Topics: Family
 2. Furzly| DA 53 | Topics: Pets
 3. ShilpaAhuja| DA 42 | Topics: Fashion, beauty
 4. Best Health Tips| DA 16 | Topics: Health and beauty
 5. Beezzly | DA 13 | Topics: Home Ideas, cleaning, decorating ideas
 6. Beauty Product Information| DA 7 | Topics: Beauty

Blogs về Nghề nghiệp và Giáo dục

 1. eLearn Magazine| DA 91 | Topics: Education, reviews
 2. Edutopia| DA 80 | Topics: Education
 3. EduGorilla| DA 52 | Topics: Education
 4. Tutorful| DA 39 | Topics: Education
 5. Internet Marketing School| DA 22 | Topics: Digital Marketing, SEO
 6. Speak Audible| DA 20 | Topics: Education

Blogs về Nghệ thuật và Giải trí

 1. Colossal| DA 91 | Topics: Photography
 2. Contact Music| DA 83 | Topics: Music
 3. Digital Photography School| DA 79 | Topics: Photography
 4. Sonic Bids| DA 71 | Topics: Music
 5. Help4flesh| DA 56 | Topics: Fashion, travel, lifestyle
 6. Lemony Blog| DA 52 | Topics: Lifestyle, entertainment
 7. Guitar Chalk Magazine| DA 51 | Topics: Music
 8. Buzz Towns| DA 24 | Topics: Arts, entertainment
 9. Urban Adventure| DA 25 | Topics: Fishing, camping
 10. Article Wala| DA 10 | Topics: Entertainment, lifestyle 

 

Blogs về Sở thích

 1. Craft Gossip| DA 70 | Topics: Craft
 2. Craftbits| DA 64 | Topics: Craft
 3. Fine Craft Guild| DA 61 | Topics: Home, craft
 4. The Bark| DA 59 | Topics: Pets

Blogs về Tin tức, Truyền thông

 1. The Guardian| DA 94 | Topics: Entertainment, finance, business, sports
 2. The HuffPost| DA 94 | Topics: News, business, sports, etc
 3. Entrepreneur| DA 91 | Topics: Marketing, social media, business, finance, news
 4. DailyNews| DA 49 | Topics: News, business, education, health, sports, etc

 

Blogs về Thực phẩm

 1. The Kitchen| DA 86 | Topics: Food
 2. One Green Planet| DA 73 | Topics: Environment, Health, Food
 3. The Foodellers| DA 48 | Topics: Food
 4. Today’s Mama| DA 36 | Topics: Food, lifestyle
 5. Be The Surfer| DA 19 | Topics: Health, Food
 6. Okeasylife| DA 18 | Topics: Food, Health
 7. Keira’s Life| DA 14 | Topics: Travel, Fashion, Home & Garden, Food

Blogs về Luật và Chính phủ

 1. Politico Magazine| DA 92 | Topics: Politics
 2. Above the law| DA 75 | Topics: Law

Blogs về Kinh doanh và Công nghệ

 1. Forbes| DA 94 | Topics: Business
 2. Fast Company| DA 91 | Topics: Business, finance, technology
 3. Addicted 2 Success| DA 64 | Topics: Entrepreneurship
 4. Killer Startups| DA 60 | Topics: Entrepreneur
 5. Men With Pens| DA 50 | Topics: Business
 6. Entrepreneurship Life| DA 47 | Topics: Entrepreneur
 7. Spyder Outletinc| DA 40 | Topics: Business, technology, SEO
 8. Teno Blog| DA 39 | Topics: Business
 9. Startup Whales| DA 25 | Topics: Ecommerce, startup
 10. The Newsify| DA 19 | Topics: Technology, digital marketing
 11. HelpCenter| DA 14 | Topics: Ecommerce, customer support

Blogs về Công nghệ

 1. Venture Beat| DA 91 | Topics: Technology
 2. Site Point| DA 85 | Topics: Web design, technology
 3. Hongkiat| DA 83 | Topics: Web design, technology
 4. Read Write| DA 75 | Topics: Technology
 5. Manning| DA 67 | Topics: Technology
 6. Colocation America| DA 63 | Topics: Technology
 7. Future with tech| DA 54 | Topics: Technology, software
 8. Digifeast| DA 52 | Topics: Technology, gadgets, graphics
 9. Techlila| DA 46 | Topics: Technology
 10. Tech Info Today| DA 45 | Topics: Technology, gadgets, apps
 11. Spyder Outletinc| DA 40 | Topics: Business, technology, SEO
 12. High Def Geek| DA 36 | Topics: Technology
 13. Tech Update| DA 36 | Topics: Technology, apps, computers
 14. Techrado| DA 34 | Topics: Technology, internet, computers
 15. Voga Tech| DA 28 | Topics: Autos, mobile, gadgets
 16. Codersera| DA 25 | Topics: Technology, software engineering trends
 17. TechForge| DA 24 | Topics: Technology
 18. Tech Mistake| DA 24 | Topics: Software, games
 19. Tech Mod| DA 23 | Topics: Technology, gadgets, games, internet
 20. Tech Truth| DA 21 | Topics: Technology, gadgets, apps
 21. The Newsify| DA 19 | Topics: Technology, Business, Digital Marketing
 22. Gentlexp| DA 18 | Topics: Technology
 23. Tech Gadgets| DA 16 | Topics: Technology
 24. Digital Tech Grand| DA 10 | Topics: Mobile App, mobile phones
 25. We Tech Freaks| DA 9 | Topics: Mobile, apps and games
 26. Guest Article House| DA 9 | Topics: Technology, IT related services
 27. The Encrypt| DA 6 | Topics: Cyber Security, technology, programming

Blogs về thiết kế web

 1. Smashing Magazine| DA 91 | Topics: Web design
 2. Site Point| DA 85 | Topics: Web design, technology
 3. Hongkiat| DA 83 | Topics: Web design, technology
 4. A List Apart| DA 81 | Topics: Web design, content
 5. Web Designer Depot| DA 77 | Topics: Web design
 6. Inspiration Feed| DA 69 | Topics: Web design, SEO, social media
 7. Instant Shift| DA 68 | Topics: Web design
 8. Crazy Leaf Design| DA 63 | Topics: Web design
 9. Lake View Studios| DA 32 | Topics: Web design, online marketing
 10. SNK Creation| DA 24 | Topics: Design, digital marketing
 11. Shawn DeWolfe| DA 27 | Topics: Web design, web development
 12. Tech Planet| DA 15 | Topics: Technology, software, programming

Tóm kết

Cho đến nay, bạn có thể đã chọn một vài trang web từ danh sách trên để nhắm mục tiêu, nhưng hãy nhớ truy cập các trang web đó và kiểm tra loại bài đăng mà họ đang chấp nhận. Nếu bạn nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ bất kỳ trang web liên quan nào, vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận và tôi sẽ cập nhật nó.


0
0909 573 530